Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Regnskap Norge er Miljøfyrtårn-sertifisert

Regnskap Norge er Miljøfyrtårn-sertifisert

Med en viktig rolle i den grønne omstillingen til en bærekraftig økonomi, har miljøsertifisering vært et naturlig mål for oss.

08.12.20

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Regnskap Norge er miljøtårn-sertifisert! Foto: Miljøfyrtårn

Regnskap Norge ønsker å ha en ledende rolle i det grønne skiftet til en sirkulær økonomi. Vi ønsker også å ha fokus på grønn omstilling internt – og da har Miljøfyrtårn-sertifisering vært et naturlig mål å jobbe mot.

Prosessen med å bli miljøsertifisert startet våren 2020. Ved bruk av en rekke kriterier fikk vi et konkret verktøy for å måle vårt miljøarbeid.

Sertifiseringskriteriene dekker områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi har også blitt vurdert på spesifikke bransjekriterier. Arbeidet med sertifiseringen har vært en lærerik prosess, og en viktig bevisstgjøring rundt hvilke tiltak som gir størst effekt og på hvilke områder vi kan forbedre oss.

En kontinuerlig prosess

Arbeidet med fokus på bærekraft og miljø stopper ikke opp etter mottatt sertifisering. Å jobbe med bærekraft er en kontinuerlig prosess og vi vil arbeide systematisk i vårt arbeid med å nå våre miljømål.

Å være Miljøfyrtårnsertifisert innebærer at man årlig må levere en status på miljøarbeidet dokumentert i en klima- og miljørapport. I tillegg til dette må man gjennom en re-sertifisering hvert tredje år.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Bli med!

Regnskap Norge ønsker å inspirere alle sine medlemmer og samarbeidspartnere til å være med på det grønne skiftet.

Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover.

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk miljofyrtarn.no

Kontaktperson i Regnskap Norge: Marlen Kaspersen