Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 1 – nå kan bekreftelser sendes Skatteetaten

Kompensasjonsordning 1 – nå kan bekreftelser sendes Skatteetaten

Skatteetaten har lansert løsningen hvor regnskapsfører eller revisor skal bekrefte innhold i søknader om kompensasjon.

09.12.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

I forbindelse kompensasjonsordningen som gjaldt i perioden mars til august 2020, skal det utarbeides to typer bekreftelser av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Den ene bekreftelsen er den ordinære bekreftelsen som gjelder alle søknader.

Den andre bekreftelsen gjelder selskaper med underskudd i siste regnskapsår, som sender søknad basert på at gjennomsnittlig månedlig resultat er forbedret.

Skatteetaten har gitt klare føringer på hva som skal kontrolleres før bekreftelsene gis. Les mer om de to bekreftelsene her.

15 000-kroners grense

Det er viktig å merke seg at bekreftelse på innholdet i søknad skal legges frem uoppfordret, dersom foretaket har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner.

Når du som regnskapsfører har påtatt deg å bekrefte innholdet i søknader, er det derfor svært viktig at du følger opp de kunder som har mottatt tilskudd over beløpsgrensen.

Egen portalløsning

De fleste hadde forventet at bekreftelsene skulle gis sammen med innsending av årsregnskap eller skattemeldingen for 2020.

Skatteetaten har valgt en helt annen løsning, og valget fremstår som fornuftig. Bekreftelsene skal gis i en selvstendig løsning, som du får tilgang til via de ordinære nettsidene for kompensasjonsordningen. 

Du finner portalen samme sted som tilskuddsmottaker kan endre sin søknad. Se løsningen her. Du velger knappen kalt «Revisorbekreftelse», logger deg inn og får opp de kunder du til vanlig er registrert med i Altinn og som har søknader som skal bekreftes. 

Du kan velge om du bekrefter en eller flere søknader i én operasjon. 

Fristen for å sende bekreftelse er den samme som hhv. fastsettelse av årsregnskap og innsending av skattemelding.

Bekreftelse til andre enn regnskapskunder

Dersom du skal sende inn bekreftelse for andre enn de du er registrert med i Enhetsregisteret, blir løsning for dette tilgjengelig utpå nyåret 2021.

Oppdragsbekreftelse og dokumentasjon

Her finner du forslag til oppdragsbekreftelse.

Bekreftelsene skal bygge på konkrete og dokumenterte kontrollhandlinger. Her finner du hjelpeskjemaer som kan brukes

Regelverket

Hovedregelen om å bekrefte innhold i søknad om kompensasjon finner du i kompensasjonsforskriften § 4-5:

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner, skal uansett legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner og som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.

(5) Tilskuddet begrenses av tidligere underskudd, og kan ikke overstige: X*(Y+ORFS), der

a. X er det prosentvise omsetningsfallet beregnet etter § 2-3,

b. Y er summen av faste, uunngåelige kostnader, jf. § 3-2,

c. ORFS er ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars, der resultatet divideres med antall måneder regnskapsåret omfatter.

Dersom foretaket, ved opplysninger bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører, kan dokumentere at gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 var høyere enn ORFS, kan dette erstatte ORFS.

Her finner du lov og forskrift i fulltekst: