Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Visma kjøper Sticos

Visma kjøper Sticos

Hvordan forholder Regnskap Norge seg til dette?

10.12.20

Skrevet av  Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge

Del

Visma har undertegnet en avtale om å kjøpe Sticos, som har en sterk posisjon innen digitale oppslagsverk for regnskap, lønn og HR. Endringene på eiersiden vil ikke påvirke kunder og ansatte, skriver Visma i sin pressemelding.

Det er rimelig å anta at kjøpet av Sticos faller inn under den generelle meldeplikten. Dette fordi at de involverte foretakene har i sum over 1 milliard i omsetning, og begge har over 100 millioner i årlig omsetning.

Regnskap Norges rolle

Som bransjeorganisasjon har vi ingen bestemmelsesrett eller makt til å påvirke markedet, men vi bruker vår stemme til å si fra. Gjennom dere medlemmer får vi innsikt i hvordan markedet fungerer og konsekvensene av utviklingen. Det er viktig at vi underretter og orienterer myndighetene om situasjonen, og på den måten påvirker dem som håndhever regelverket.

Sticos er ingen ERP-systemleverandør, men en løsning som mange regnskapsførere bruker. Derfor mener vi det er viktig at Konkurransetilsynet ser denne sammenhengen.

Som bransjeorganisasjon er vi svært opptatt av å sikre en fri konkurranse blant systemleverandørene, der bedriftene kan velge sine samarbeidspartnere, uten innlåsing gjennom koblinger eller bundling av tjenester mellom de ulike leverandørene.

Vi jobber kontinuerlig for å ivareta medlemmenes interesser i slike saker. Det er viktig å ha i mente at det i Norge er et fritt marked, og om noen kan regulere dette så er det Finans- og Konkurransetilsynet. Derfor er vi stadig i dialog med disse instansene for å løfte slike problemstillinger.

Se for øvrig tidligere relevante artikler:

Konkurransetilsynet pålegger Visma opplysningsplikt

Vi har siden 2016 fulgt utviklingen i markedet for regnskapssystemer tett, og har tatt opp konkurransesituasjonen med tilsynet tidligere.

Visma har fått meldeplikt

Vedtaket om Vismas opplysningsplikt kom som resultat av et langsiktig arbeid fra vår næringspolitiske avdeling.