Top
GP Økonomi / Skatt  / Aksjonærregisteroppgaven 2020 – brevmal og sjekkliste

Aksjonærregisteroppgaven 2020 – brevmal og sjekkliste

Leveringsfristen er fredag 31. januar.

11.12.20

Skrevet av  Kate Bjørnelykke, Regnskap Norge

Del

Tiden for levering av Aksjonærregisteroppgaven 2020 (RF-1086) nærmer seg. Leveringsfristen er fredag 31. januar.

En regnskapsfører som påtar seg oppdrag med å sende inn Aksjonærregisteroppgaver for sine kunder, er helt avhengig av å ha full oversikt over alle de forhold som forutsettes innrapportert i disse oppgavene. Dette fordrer tett dialog med kunden. Vi anbefaler sterkt at en i så fall sørger for å innhente skriftlig bekreftelse fra selskapet på alle forhold som er relevant for utfylling av oppgaven. Dersom det eksempelvis er opprettet låneavtaler mellom selskap og aksjonær eller aksjonærers nærstående, bør en sørge for å få en kopi av avtalen.

Dersom selskapet gir korrekte opplysninger i aksjonærregisteroppgaven, vil Aksjonærregisteret på grunnlag av selskapets opplysninger beregne blant annet eventuelle skattepliktige utbytter, realisasjonsgevinster/-tap mv. Beregnede skattepliktige beløp etter fradrag for eventuell skjerming vil da fremkomme i de forhåndsutfylte skattemeldingene de personlige aksjonærene mottar.

Innrapporterer selskapet derimot feil, vil det kunne få store konsekvenser for aksjonærene om de ikke fanger opp feilene ved innsending av sine skattemeldinger. Resultatet blir da gjerne også tilleggsskatt når skatteetaten oppdager feilen hos aksjonæren.

Brevmal & sjekkliste

Regnskap Norge har utarbeidet en brevmal og sjekkliste som kan benyttes til utsending til selskapene ved innhenting av opplysninger som eventuelt er nødvendige for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven på vegne av selskapet:

Brevmal

Sjekkliste

Praktiske eksempler på utfylling av oppgaven

På skatteetatens hjemmesider er det publisert veiledning til utfylling av Aksjonærregisteroppgaven. Her ligger det også praktiske eksempler på utfylling av oppgaven ved ulike typer transaksjoner, selskapshendelser, aksjonærlån mv. 

Skattereglene for utbyttebeskatning av aksjonærlån er grundig behandlet i Skatte-ABC kapitlet «Lån til aksjonær/deltaker» se:

Lån til aksjonær/deltaker – Skatteetaten

Reversering av utbytte – spesielt aktuelt i år

På våre hjemmesider finner dere en artikkel som tar for seg adgangen til reversering av utbytte før utbetaling. Denne finner dere her:

Koronakrisen og utbytte – krav om forsvarlig egenkapital og likviditet 

Aktuelt nettkurs fra Regnskap Norge

Aksjonærlån er fortsatt et område der det erfaringsmessig fortsatt gjøres en del feil. Regnskap Norge har derfor laget et nettkurs som tar seg den skattemessige behandlingen av slike lån. Er du usikker på dette regelverket kan vi anbefale deg å ta dette kurset: Lån mellom aksjeselskap og aksjonær