Top
GP Økonomi / Autorisasjon  / Kompensasjonsordning 2 – regnskapsførers kontrollhandlinger

Kompensasjonsordning 2 – regnskapsførers kontrollhandlinger

Brønnøysundregistrene har publisert hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører og revisor skal utføre før søknad om tilskudd sendes inn.

05.01.21

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

I den nye kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall – som foreløpig gjelder i perioden september 2020 til og med februar 2021 – skal enten autorisert regnskapsfører eller revisor bekrefte innhold i søknaden om tilskudd. Slik bekreftelse skal foreligge allerede på søknadstidspunktet, og blir en del av selve søknaden.

Det er ingen beløpsgrense, noe som innebærer at alle søknader som sendes inn må ha en slik bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor.

Til grunn for slik bekreftelse skal regnskapsfører eller revisor utføre nærmere angitte kontrollhandlinger. Dette gjelder også når du bistår foretaket med selve utfyllingen av søknaden.

Her finner du kontrollhandlingene.

Det er viktig å merke seg at disse kontrollhandlingene utgjør den viktigste kontrollen med ordningen. Myndighetene har stor tillit til at regnskapsbransjen utøver dette ansvaret på ordentlig måte, og vi må påregne at det blir betydelig offentlig interesse rundt dette. I tillegg til å gjennomføre kontrollhandlingene, er det nødvendig å ha gode rutiner for dokumentasjon av handlingene. 

Kompensasjonsordning.no åpner for mottak av søknader 18. januar kl 8. For tilskuddsperiodene september/oktober 2020 og november/desember 2020 er søknadsfristen 14. mars 2021.

Utgifter til utarbeidelse av bekreftelser refunderes

Det skal gis bekreftelse i forbindelse med hver enkelt søknad, altså per to-månedlig tilskuddsperiode. 

Det er tre viktige endringer fra den første kompensasjonsordningen, som omfattet perioden mars 2020 – august 2020 (kompensasjonsordning 1), og denne nye ordningen (kompensasjonsordning 2):

 • Alle søknader i kompensasjonsordning 2 skal ha bekreftelse fra regnskapsfører/revisor.
  • I kompensasjonsordning 1 skal det utarbeides bekreftelse dersom tilskudd for en måned overstiger 15 000 kroner (les mer).
 • Bekreftelsen i kompensasjonsordning 2 skal gis som del av søknaden.
  • I kompensasjonsordning 1 skal bekreftelse gis i ettertid (les mer).
 • Foretaket som søker tilskudd kan i kompensasjonsordning 2 få refundert 80 % av kostnaden ved å få utarbeidet bekreftelsen, begrenset oppad til 10 000 kroner per tilskuddsperiode.
  • Slik refusjon gis kun når tilskudd blir utbetalt. Dersom beregnet tilskudd for tilskuddsperioden utgjør mindre enn 5 000 kroner, skjer det ingen utbetaling av verken tilskudd eller kostnader med bekreftelse.
  • I kompensasjonsordning 1 er det ingen refusjonsmulighet.

Det er også verdt å merke seg at kontrollhandlingene ikke er identiske mellom de to ordningene, men de samme prinsippene er lagt til grunn. 

Husk at kostnaden ved slike bekreftelser og annen bistand med å søke om tilskudd, ikke er en fast uunngåelig kostnad som inngår i grunnlaget for tilskudd. Dette gjelder begge kompensasjonsordningene.

Beregningskalkulator, oppstilling og dokumentasjon kontrollhandlinger

Regnskap Norge har under utarbeidelse en beregningskalkulator for beregning av tilskudd, hvor vi også har tatt inn mulighet til å dokumentere grunnlaget for søknaden og kontrollhandlingene.

Vi regner med å kunne tilby våre medlemmer denne beregningskalkulatoren i løpet av inneværende uke.

Bekreftelse for foretak som ikke er regnskapskunde

Alle foretak som søker om tilskudd gjennom kompensasjonsordningen må innhente bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor. Regnskapsbransjen må derfor forvente at det vil komme en del henvendelser fra foretak som ikke har regnskapsfører eller revisor. 

Hvitvaskingslovens krav til å gjennomføre risikobaserte kundetiltak gjelder også slike oppdrag. Det bør tas høyde for dette ved prisestimater.

Spørsmål om kompensasjonsordning 2?

Dersom du har spørsmål til oss om kompensasjonsordningen, kan dette legges inn på nyopprettet side for ordningen. Se regnskapnorge.no/kompensasjon.

På denne siden finner du også lenker til mer informasjon.