Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – ordningen forlenges til 1. juli

Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere – ordningen forlenges til 1. juli

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli.