Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk

Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk

Oppdraget er en anerkjennelse – både av regnskapsbransjens fagkompetanse og det næringspolitiske arbeidet vårt.

15.01.21

Skrevet av  Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge

Del

Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpner 18. januar. – Tusenvis av bedrifter vil få pengene inn på konto få dager etter at de har søkt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Den sentrale rollen som regnskapsførerne har fått i kontrollen av søknadene, og samarbeidet myndighetene har med oss, både næringspolitisk og i veiledningsapparatet, er beskrevet som avgjørende for gjennomføringen av ordningen.

Aldri før har vi vært så mye omtalt i regjeringskorridorene. Og midt i alt det vonde som følger av pandemien er dette en verdifull synliggjøring av profesjonen; både av det vi gjør for kundene og det viktige samfunnsansvaret vi som bransje tar denne tiden.

Regnskap Norge inngår i veiledningsapparatet

Regnskap Norge har hatt et nært samarbeid med Brønnøysundregistrene i forkant av lanseringen av søknadsportalen, og sammen med Revisorforeningen bistår vi som 2.-linje i Brønnøysundregistrenes veiledningstjeneste.

Brønnøysundregistrene er veldig positive til vårt bidrag og ønsker en åpen, løpende dialog fremover, for at leveransen skal bli så god som mulig. 

Vi har utviklet webinar og kurs om ordningen, videreutviklet søknadskalkulatoren, og legger fortløpende ut relevant og nødvendig informasjon på hjemmesiden.

Samtidig som Brønnøysundregistrene åpnet sin hjelpetelefon denne uken, lanserte vi egen spørreside på regnskapnorge.no. 

Det legges ned en enorm arbeidsmengde i foreningen for at vi skal levere!

Regnskapsbransjens ansvar og bidrag

Det er en endring fra forrige kompensasjonsordning at alle søknader nå skal bekreftes av en ekstern autorisert regnskapsfører eller revisor før søknaden kan sendes; en oppgave som pålegger regnskapsførere et stort ansvar.

At regnskapsførers og revisors kontrollhandlinger utgjør den viktigste kontrollen med ordningen viser at myndighetene har stor tillit til at bransjene utøver ansvaret på ordentlig måte.

At arbeidet med søknadene skjer i bransjens høysesong, gjør ikke oppgaven lettere. Som forening ønsker vi derfor tett dialog med dere fremover, for å følge utviklingen. Ved behov vil vi gi innspill til myndighetene om justeringer som for eksempel utsettelse av frister , som også ble gjort i forrige runde.

Ja, det blir mye å gjøre fremover! Likevel vet vi at dere står klare til å brette opp ermene og bistå dem som sliter og rammes enda hardere denne tiden. De kundene som overlever, vil mest sannsynlig fortsette å være lojale kunder hos dere etter at krisen er over.

Det er verdt å kjenne på hvilken betydning vår bransje nå har for alle de virksomhetene som trenger livreddende hjelp.

Tusen takk for din innsats. Vær stolt!