Top
GP Økonomi / Mva  / Mva-melding lav omsetning – søknads- og leveringsfrist

Mva-melding lav omsetning – søknads- og leveringsfrist

Husk å søke om årlig levering innen 1. februar og å levere oppgaven innen 10. mars

19.01.21

Skrevet av  Richard Haave Hanssen , Regnskap Norge

Del

Frist for levering mva-melding for virksomheter som på grunn av lav omsetning har årstermin mva-melding er 10. mars.

Frist for å søke årlig levering av mva melding er 1. februar inneværende år.

Virksomheter som har under 1 million kroner i årlig omsetning, kan søke om å levere mva-melding årlig. Søknaden må være mottatt av skattekontoret innen 1. februar, og inneholde opplysninger om forventet omsetning for inneværende år.

Dersom beløpsgrensen overskrides må skattekontoret informeres.