Top
GP Økonomi / Arbeidsgiveravgift  / Endring i reglene for arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet