Top
GP Økonomi / Arbeidsgiveravgift  / Forlenger midlertidig ordning for utsatt innbetaling av skatt og avgift