Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Høring – utkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk