Top
GP Økonomi / Avgift  / Ny registreringsløsning for merverdiavgift – nedstengning av samordnet registermelding del 2

Ny registreringsløsning for merverdiavgift – nedstengning av samordnet registermelding del 2

Høsten 2020 lanserte skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret via skatteetaten hjemmesider.

04.02.21

Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Del

Den nye løsningen har vært testet og utviklet gradvis for å ta over for samordnet registermelding del 2.

Regnskap Norge har vært tett på dette arbeidet og blant annet fått gjennomslag for viktigheten av at regnskapsfører får tilgang via sine ordinære altinn-roller.

Vi har nå fått informasjon om avvikling av den gamle løsningen med samordnet registermelding del 2 i altinn;

  • Nyregistrering stenger fra 1. mars 2021
  • Endringer og utmelding/nedleggelse stenger i løpet av 2. kvartal 2021
  • Mulighet for å levere papirsøknad stenges i løpet av 2. kvartal 2021

Etter hvert som tjenestene i samordnet registermelding del 2 legges ned, må den nye løsningen på skatteetatens hjemmesider benyttes.

Økt funksjonalitet

Fra 17. februar 2021 åpnes det for fellesregistrering og særskilt registrering via skatteetatens portal. Etter dette vil det åpnes for endringer og melding av opphør av virksomheten.

Videre har Regnskap Norge fått opplyst at skatteetaten stadig jobber med andre forbedringer, herunder en løsning for to stegsinnsending. Vi forstår det slik at formålet her er at det skal bli mer smidig for blant annet regnskapsfører som bistår sine kunder. Slik det er i dag må regnskapsfører med en tildelt rolle fylle ut meldingen, for å så be kunden gå inn å levere. Regnskap Norge har spilt inn at en signeringsløsning mer likt altinn ville vært å foretrekke her.

Les mer om registreringsløsningen og foreta registrering her

Fellesregistrering

Særlig for fellesregistrering synes det som om den nye løsningen som utvikles blir omstendelig. Vi er blitt informert om at foreløpig legges det til grunn at alle selskap som er med i en fellesregistrering må signere på endringer av fellesregistreringen, enten om det tas opp nye selskaper, eller selskaper meldes ut. Så lenge det er samme person(er) som kan signere på vegne av alle selskapene skal dette fungere greit, men i tilfeller hvor det er forskjellige personer som må signere er det opplyst at løsningen ikke vil håndtere dette elektronisk, og at det må lastes opp dokumenter med signatur.

Regnskap Norge har spilt inn at det bør vurderes en fullmaktsordning, slik at innrapporterende selskap slik som i dag kan melde selskap inn og ut av fellesregistreringen.

Hvis dere har tilbakemeldinger om hvordan løsningen fungerer i praksis, send gjerne dette til fagsupport@regnskapnorge.no. Vi er i løpende dialog med Skattedirektoratet og kan videreformidle innspill fra bransjen.