Top
GP Økonomi / Korona  / Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver videreføres