Top
GP Økonomi / Korona  / Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver videreføres

Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver videreføres

Det tidsbegrensede fritaket som ble innført 13. mars 2020 knytter seg til koronasituasjonen og skal nå gjelde ut inntektsåret 2021.

05.02.21

Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge

Del

Fritaket retter seg mot utenlandske arbeidsgivere med arbeidstakere som returnerte midlertid til Norge pga. koronasituasjonen.

I slike tilfeller gis fritak fra plikten til å gi lønnsopplysninger etter skatteforvaltningsloven, samt plikten til å foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven.

Fritaket gjaldt i første omgang for inntektsåret 2020, og ble forlenget ut inntektsåret 2021 ved forskriftsendring 25. januar.

Fritakets omfang

Fritaket omfatter arbeidsgivere som ikke er hjemmehørende i Norge, og som under ordinære omstendigheter ikke utøver virksomhet i Norge. Dette vil omfatte arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet som nå utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge.

Normalt ville arbeidstakerne utført arbeidet fra sitt faste arbeidssted i utlandet. Mange av disse valgte å returnere til Norge midlertidig i forbindelse med koronautbruddet, og mange ble værende i Norge lenger enn planlagt som følge av reiserestriksjoner og karantenebestemmelser.

Retten til lengre opphold i Norge for de med skattenedsettelse etter ettårsregelen

Skattemyndighetene legger til grunn at arbeid i Norge fra hjemmekontor, i perioden der oppholdet i Norge skyldes upåregnelige forhold som følge av koronaviruset, ikke vil føre til at utenlandsoppholdets sammenhengende karakter avbrytes.

Les mer om øvrige forutsetninger og vilkår i egen prinsipputtalelse.