Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Valgkomiteen søker ny styreleder i Regnskap Norge

Valgkomiteen søker ny styreleder i Regnskap Norge

Ny styreleder vil bidra til å sikre en god og langvarig relasjon mellom ny leder og styret i foreningen.

08.02.21

Skrevet av  Valgkomiteen, Regnskap Norge

Del

Valgkomiteen har etter en grundig vurdering besluttet at vi vil innstille til ny styreleder i Regnskap Norge foran Generalforsamlingen i juni 2021.

Bakgrunnen for innstillingen er at administrerende direktør, Christine Lundberg Larsen, har valgt å takke for seg dette året. Da mener vi at det også vil være naturlig å få inn en ny styreleder.

Ved et skifte av styreleder samme tidspunkt skapes rom for en god og langvarig relasjon mellom styret og ny administrerende – som varer utover det ene året sittende styreleder ville ha igjen om han skulle gjenvelges.

Vi har hatt god dialog med sittende styreleder, Peer Veiby, om vurderingen. Den jobben han har gjort som styreleder i Regnskap Norge er utført på en utmerket måte. Sammen med resten av styret, administrerende direktør og foreningens ansatte har han virkelig bidratt til å videreutvikle foreningen.

Regnskap Norge er en forening med dyktige folk. Vi er trygge på at administrasjonen, ledergruppen og styret vil bidra sterkt til av vi ivaretar kontinuiteten som behøves i dette skiftet.

Bakgrunnen for at vi går ut med dette nå er at vi ønsker å gjennomføre en grundig og god prosess for å kunne innstille den beste kandidaten til vervet på generalforsamlingen i juni.

Spørsmål kan rettes til leder av Valgkomiteen, Jostein Kvendset