Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Bedre kundedialog og mer effektive arbeidsprosesser

Bedre kundedialog og mer effektive arbeidsprosesser

Vi har inngått samarbeidsavtale om digital signering og kundesjekk med Vipps AS.

16.02.21

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Berit Svendsen i Vipps kaller det «forenkling i verdensklasse» når hun forteller om sin erfaring med verktøyene som gjest i Regnskap Norge-podden, hvor hun snakker med Christine Lundberg Larsen om mulighetene teknologien gir oss til å forenkle og effektivisere.

Regnskap Norge har inngått et samarbeid med Vipps AS og Kundesjekk.no om produktene BankID-signering og BankID AML. Dette gjør vi for å bidra til forenkling i en hektisk regnskapshverdag.

RN digital signering

Digital signering gjør det tilgjengelig og lettvint å signere dokumenter elektronisk. Du bruker BankID på samme måte her som når du logger deg inn i nettbanken eller andre steder.

Dokumenter signeres i systemet ved hjelp av bankID, og tidspunkt for signering registreres og logges.

Verktøyet gir deg god oversikt og det er liten risiko for svindel i forhold til måten mange praktiserer dette på i dag. Digital signatur med BankID er har høyeste sikkerhetsnivå og er en offentlig godkjent signatur.

Her må ingen dokumenter skannes og arkiveres manuelt, men kan enkelt lagres når alle signaturer er på plass. I tillegg knyttes alle som signerer til selve dokumentet. Bevis på at dokumentet ble signert, og at de som signerte hadde en gyldig BankID på signeringstidspunktet, pakkes og forsegles i selve dokumentet.

Gå til produktsiden for mer informasjon.

RN kundesjekk

Som rapporteringspliktig er du pålagt å vite hvem kunden din er, og kravene kan oppfattes som omfattende og tidkrevende.

Regnskapsbedrifter har krav om å gjennomføre kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

I forbindelse med krav til rutiner hos medlemsbedriftene vil vi i løpet av våren tilby et produkt som gir oversiktlige og tilrettelagte indikatorer for å ta risikovurderinger. Samarbeidet med BankID AML (Anti Money Laundering) og Kundesjekk.no gir bedriften tilgang på informasjonen som kreves for å gjøre en god kundekontroll.

Dette systemet bidrar til en stor forenkling og en sømløs flyt, både for kunde og den som faktisk gjør kontrollen. Et revisjonsselskap som implementerte tjenesten sparte en halvtime per kunde de sjekket i forhold til å gjøre kontrollen manuelt. Rask behandling av enkle saker frigjør tid til de krevende sakene.

Vil det være lønnsomt for deg?

Gå til produktsiden for mer informasjon.

En enklere hverdag

Samarbeidet utgjør en del av Regnskap Norges produktutvikling, hvor vi jobber for en enklere hverdag for deg som medlem.

BankID, som er en del av Vipps AS, leverer flere løsninger som bruker teknologi som forenkler, og sammen med Kundesjekk.no kan de levere skreddersydde løsninger.

Finanstilsynet gjennomfører regelmessig kontroller i forbindelse med antihvitvasking. Med de nye produktene gjør vi deg i stand til å ta bedre risikovurderinger for å etterleve kravene.

Vi er stolte av å ha inngått samarbeidsavtale med trygge partnere som Vipps AS og Kundesjekk.no, slik at vi kan være sikre på at vi leverer de beste løsningene til våre medlemmer.