Top
GP Økonomi / Bokføring  / Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer

Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer