Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser