Top
GP Økonomi / Avgift  / Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser

Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor – naturalytelser

Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.

23.02.21

Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Del

I tillegg til at ytelsene skal vurderes i lys av koronasituasjonen skattemessig er det nå også lagt til grunn at det samme må gjøres mva-messig. Se vår artikkel om skattemessig behandling her.

Skattedirektoratet legger til grunn at midlertidige og forholdsmessige tiltak for å opprettholde driften til arbeidsgiver i koronasituasjonen fra f.eks hjemmekontor ikke vil utløse skatteplikt for arbeidstakerne. Ved oppdateringen av uttalelsen er det også tatt inn et avsnitt om at de samme hensynene gjør seg gjeldende i forhold til merverdiavgift.

Det betyr altså at midlertidige og forholdsmessige tiltak ikke skal anses å være til privat bruk. Regnskap Norge antar med dette at dersom bedriften kjøper inn f.eks at kontorstoler, skjermer osv. som de ansatte får disponere på hjemmekontoret, vil bedriften ha fradragsrett for inngående avgift etter bedriftens vanlige fordelingsnøkkel. Dette selv om de ansatte også vil kunne disponere dette utstyret privat.

Etter Regnskap Norges oppfatning er dette en lemping fra hvordan reglene tidligere har vært praktisert. Tidligere har den private bruken ført til at bedriftene har måttet foreta en forholdsmessig fordeling hvor deler av kostnaden skal tilordnes den private bruken.

Se Skattedirektoratets uttalelse her.