Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Stortinget med flere endringer i krisetiltakene