Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 – kommunale tilskudd påvirker ikke omsetningsfall likevel

Kompensasjonsordning 2 – kommunale tilskudd påvirker ikke omsetningsfall likevel