Top
GP Økonomi / Mva  / Byggeprosjekter og beregning av uttaksmerverdiavgift

Byggeprosjekter og beregning av uttaksmerverdiavgift

Om uttaksreglene innenfor fast eiendom.

09.03.21

Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Del

Mange har spørsmål knyttet til uttaksreglene innenfor fast eiendom. Det er ikke alle næringsdrivende som driver innenfor eiendomsbransjen som har dette klart for seg.

Særlig gjelder det mindre aktører som ikke har avgiftspliktig omsetning. Da er det viktig at regnskapsfører har kjennskap til regelverket, og kan bistå ved å være proaktiv overfor kunden.

Hvis et selskap driver med bygging eller oppussing av fast eiendom, og skal bruke eiendommen til annet enn avgiftspliktig virksomhet kommer uttaksreglene inn. Dette kan for eksempel være tomteutvikleren på fjellet som selger hytter, men også eiendomsselskapet i byen som leier ut eiendommen sin til ikke-avgiftspliktige leietakere. Ikke minst gjelder det byggmesteren som på fritiden bygger sin egen hytte.

Vi har ved flere tilfeller sett at det ikke har vært beregnet uttaks-mva fordi ingen har tenkt på det. Er man uheldig oppdages ikke dette før man får en kontroll, og det blir da gjerne ilagt tilleggsskatt med minst 20 %, samt renter. Gjelder det et selskap som ikke er ordinært mva-registrert benyttes forsinkelsesrentesatsen, som gjør at bare renten i seg selv kan utgjøre mer enn tilleggsskatten.

Hva er uttakspliktig?

Uttaksplikten gjelder der tjenester som «produseres» i virksomheten tas ut til privat bruk, som for eksempel ved salg og utleie av fast eiendom.

Tjenestene som rammes er alle type byggearbeider, men også administrasjon av slike arbeider.

Når det gjelder uttak til privat bruk avgrenses uttaksplikten mot de mer alminnelige gjøremål. For eksempel vil malermesteren som maler sitt eget hus neppe bli uttakspliktig om dette er en malejobb hvem som helst kan gjøre på fritiden. På den annen side vil elektrikerarbeid som krever spesialkompetanse fort kunne rammes.

Å trekke grensen på dette området er ikke enkelt. Hvis det utføres tjenester av en annen karakter enn det som normalt gjøres i virksomheten er det heller ikke uttakspliktig.

Et annen poeng mange ikke får med seg er at det skal beregnes uttak også på tjenester som kjøpes inn fra underleverandører, hvis virksomheten selv utfører tilsvarende tjenester. For eksempel hvor hytteutbyggeren med en ansatt snekker kjøper inn snekkertjenester fra underleverandører. Her skal det tas fradrag på de innkjøpte tjenestene, og beregnes utgående mva. Normalt gjøres det også et påslag.

Regnskap Norge har spilt inn et kort kurs om gir innføring i de sentrale reglene på området, og gir svar på spørsmål vi ofte får på fagsupport.