Top
GP Økonomi / Mva  / Tap på krav – merverdiavgift

Tap på krav – merverdiavgift

Med varierende inntjening i mange bransjer på grunn av pandemien, er det flere kunder som ikke kan betale for seg. Dette aktualiserer reglene om tap på krav.

09.03.21

Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Del

Regnskap Norge får stadig spørsmål knyttet til vilkårene for å tapsføre merverdiavgift på fakturaer som ikke blir betalt.

I merverdiavgiftssystemet har selger en rolle med å oppkreve mva på vegne av staten. Allikevel skal mva innbetales basert på selgers utstedelse av salgsdokument, uavhengig kjøpers betaling. Når kjøper ikke betaler kan det virke brutalt for selger å måtte innbetale mva til staten av egen lomme.

Dersom kjøper ikke har evne til å betale har imidlertid selger anledning til å tapsføre mva. Staten vil da dekke selgers tap, og da er det staten som påføres tapet i stedet. Det er også grunnen til at vilkårene er tapsføring er strenge, og i mange tilfeller praktiseres med jernhånd av skattekontoret. Tapsføring innebærer et brudd med symmetriprinsippet, kjøper vil ha sin fradragsrett i behold selv om fakturaen ikke er betalt.

Tar man som næringsdrivende feil her, vanker det ofte 20 % tilleggsskatt i tillegg til å måte tilbakebetale tapsført mva.

Vilkår for å tapsføre fordring

Det sentrale vilkåret for å kunne tapsføre en fordring er et den er endelig konstatert tapt. Det må altså ikke skyldes midlertidige betalingsvansker på kjøpers side, og heller ikke manglende betalingsvilje.

Det er også viktig å merke seg at selger ikke kan møte en manglende betaling av en faktura som man ser blir vanskelig å inndrive med en kreditnota.

Ekstra komplisert blir det også av at man når det gjelder merverdiavgift ikke kan tapsføre fordringer som er gått over til noe annet, som for eksempel finansieringsbistand. Hvis en selger aksepterer å yte kreditt utover det som har vært avtalt ved salget vil normalt tapsføring da være avskåret, selv om det viser seg at beløpet aldri blir betalt. Skattemessig har man dermed også fradragsrett for tap på denne type kreditt.

Tapsføring fordrer en aktivitet fra selgers side. Dersom selger ikke har gjort tilstrekkelig ut fra forholdene vil ikke mva kunne tapsføres.

Regnskap Norge har spilt inn et kort kurs som gir en innføring i regelverket. Vi går gjennom en del saker som har vært oppe i praksis som belyser spørsmål vi ofte får på vår fagsupport.