Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Velkommen til generalforsamling i Regnskap Norge 2021

Velkommen til generalforsamling i Regnskap Norge 2021

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt tirsdag 15. juni kl. 13.00.

10.03.21

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Velkommen til generalforsamling i Regnskap Norge tirsdag 15. juni 2021 kl. 13.00!

Vi planlegger også i år digital gjennomføring. 

Valgkomiteens innstilling publiseres 20. april 2021

Valgkomiteens innstilling til ny styreleder og styre skal offentliggjøres senest 8 uker før Generalforsamlingen og vil publiseres på regnskapnorge.no den 20. april 2021.

Forslag til andre kandidater

Det er to muligheter dersom det ønskes andre kandidater enn de valgkomiteen innstiller:

Forslag til kandidater til styre, disiplinærutvalg og valgkomite som ønskes presentert før den ordinære generalforsamling kan sendes senest 6 uker før denne skal holdes. Fristen i år er 4. mai 2021. Forslaget sendes til valgkomiteens leder. Kandidatene vil bli presentert på regnskapnorge.no

Det fremmes benkeforslag på Generalforsamlingen 15. juni 2021

Forslagsfrist til saker på Generalforsamlingen er 4. mai 2021

Forslag som ønskes fremmet på den ordinære generalforsamling, må senest 6 uker før denne skal holdes være innsendt til foreningens styre.

Innkalling med sakspapirer – sendes ut senest 1. juni 2021

Skriftlig innkallelse til generalforsamling sendes av styret til samtlige medlemmer med minst 14 dagers varsel. Med innkallelsen skal følge dagsorden med angivelse av de saker som skal behandles.