Top
GP Økonomi / Skatt  / Skattemeldingen 2020 sendes ut puljevis over tre uker fra 16. mars

Skattemeldingen 2020 sendes ut puljevis over tre uker fra 16. mars

Fra 16. mars til 7. april blir skattemeldingen for inntektsåret 2020 sendt ut til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende.

16.03.21

Skrevet av  Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Del

Skatteetaten opplyser i pressemelding 16. mars 2021 at skattemeldingen 2020 vil bli sendt ut til 5 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fra 16. mars og frem til 7. april.

Tidligere mottok alle skattemeldingen til samme tid i begynnelsen av april måned. Etter ny ordning sendes skattemeldingene ut puljevis, hvilket skal gi en jevnere, mer stabil og raskere innlogging.

Så snart skattemeldingen er tilgjengelig, mottar man et SMS- eller e-postvarsel fra skatteetaten. Skatteetaten oppfordrer til å vente med innlogging til etter at man har mottatt varsel.

Temaer har erstattet de gamle postene

Som i fjor vil de fleste motta den helt nye, enklere og heldigitale type skattemeldingen. For de som mottar i gammelt format vil skattemeldingen komme den 7. april. Først fra 2022 vil alle motta heldigital skattemelding.

I den nye heldigitale skattemeldingen er postene slik de tidligere fremgikk erstattet av temaer som naturlig hører sammen:

  • Arbeid, trygd og pensjon
  • Bank, lån og forsikring
  • Bolig og eiendeler
  • Familie og helse
  • Finans
  • Gave og arv
  • Andre forhold

Under det enkelte tema vil det foreligge flere undertemaer. På skatteetatens nettsider finnes en egen oversikt over hvilke poster i gammel skattemelding som har blitt til hvilke tema i ny skattemelding.

Dersom man ved utfyllingen endrer et tall, så vil oppdatert skatteberegning i skattemeldingen fremkomme med en gang. I skattemeldingen vil man videre få veiledning og enkelte svar underveis.

Samme frist

Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Regnskap Norge har sammen med Revisorforeningen i brev 15.2.2021 anmodet Finansdepartementet om utsatt frist for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper fra 31. mai til 31. august, som i fjor.

Tidligere skatteoppgjør

Skatteetaten opplyser at skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at man har levert skattemeldingen.

For å kunne motta skatteoppgjøret så raskt må man huske å trykke på knappen for å levere den nye skattemeldingen. Dersom man ikke leverer den aktivt, vil skatteoppgjøret tidligst foreligge i juni som etter gammel ordning.

Betingelser for å kunne få utbetalt skattepenger tidligere er at:

  • Man bruker ny skattemelding
  • Både en selv og eventuell ektefelle faktisk leverer skattemeldingen, dvs. trykker på knappen for å levere den nye skattemeldingen
  • Skattemeldingen ikke tas ut til kontroll

Dersom man får restskatt, vil betalingskrav som tidligere mottas først i august.