Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Nye krav til redegjørelse om likestilling og diskriminering

Nye krav til redegjørelse om likestilling og diskriminering

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller annet offentlig dokument.

18.03.21

Skrevet av 
Kjersti Skotvold, Regnskap Norge

I 2019 fikk vi endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, som gir en del arbeidsgivere utvidet aktivitets- og redegjørelsesplikt for likestilling og diskriminering. Regnskapsloven ble endret for å tilpasses de nye pliktene. Nedenfor oppsummerer vi kort kravene til slik redegjørelse.

Hvem har redegjørelsesplikt

  • Alle private arbeidsgivere med 20 ansatte eller mer, dersom en av arbeidslivets parter krever det
  • Alle private arbeidsgivere med 50 ansatte eller mer
  • Alle offentlige arbeidsgivere

Antall ansatte måles som et gjennomsnitt av regnskapsåret. Det er ikke årsverk, men antall ansatte som telles.

Innhold i redegjørelsen

Arbeidsgivere som har aktivitetsplikt jf punktet over skal redegjøre for:

Hvor skal redegjørelsen gis

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. Dersom redegjørelsen gis i annet offentlig dokument og foretaket har plikt til å levere årsberetning skal det opplyses i årsberetningen hvor dokumentet er offentlig tilgjengelig.

Offentlige virksomheter som ikke er pålagt å utarbeide årsberetning skal ta redegjørelsen inn i årsrapport eller annet offentlig dokument.

Når

Reglene gjelder fra 1.1.2020 slik at første året for de nye redegjørelsespliktene er i årsberetningen for 2020.

Veiledning

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og BUFDIR (fagorgan likestilling) har fått roller for å veilede og følge opp arbeidet.  På BUFDIR sine sider ligger det i tillegg til veiledning også et kartleggingsverktøy som kan være til hjelp i kartleggingsprosessen.

Linker: