Top
GP Økonomi / Mva  / Har du husket å oppdatere kundenes omsetningsbaserte fordelingsnøkler for inngående mva?

Har du husket å oppdatere kundenes omsetningsbaserte fordelingsnøkler for inngående mva?