Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.

25.03.21

Skrevet av 
Kjersti Skotvold, Regnskap Norge

Brukere som sender inn årsregnskapsopplysninger gjennom et årsoppgjørssystem/regnskapssystem vil systemleverandørene tilrettelegge innsendingen slik at det nye kravet oppfylles.

Den gamle versjonen av skjema RR-0002 er tilgjengelig fram til 30. april. Frem til denne datoen er det er mulig å levere skjemaet uten at noter er innarbeidet.

Følgende noteopplysninger skal fylles ut for alle små foretak (nr 4 og 5 kun hvis aktuelt):

  1. Ytelser til ledende personer (kan besvares med «Nei» eller beløp i minst en post)
  2. Antall årsverk (inntil to desimaler). Det kan besvares med 0. Det er ikke krav om å spesifisere beløp
  3. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer (kan være «Nei» eller beløp/tekst i minst en post).
  4. Aksje- og aksjeeieropplysninger (pliktig for aksjeselskap).
  5. Konsern, datterselskap og tilknyttet selskap (pliktig for morselskap).

Ved bestilling av årsregnskap gjennom Regnskapsregisteret mottar kunden både notene som er rapportert i skjema og notesettet i pdf.

Det er ikke tilsvarende krav om å legge inn noen noter i skjema for regnskapspliktige som bruker et annet skjema enn RR-0002 for innsendelse av årsregnskap. Dette er være for eksempel bank og forsikring.