Top
GP Økonomi / Korona  / Skattemeldingen 2020 – næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august

Skattemeldingen 2020 – næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august

Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke.

06.04.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Foreløpig er det kun nødvendig forskrift som er på plass. Skjemaet i Altinn, RF-1114, er i skrivende stund ikke endret.

Selskap og eiere av enkeltpersonforetak

I forskriften av 6. april 2021 fremkommer det at skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021. Dette vil omfatte selskap mv. som nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd, for selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 og for eier av enkeltpersonforetak. 

Endringen gjelder derimot ikke skattepliktige som har frist 30. april, herunder petroleumsskattepliktige.

Det er viktig å merke seg at forskriften legger til grunn at det må søkes om fristutsettelse.

Ektefeller og deltakere

Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen. Det er med andre ord kun den som er næringsdrivende som eventuelt behøver å søke om utsettelse. 

Deltakere i selskap som leverer selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 har samme frist som selskapet.

Andre frister

Det er foreløpig ikke sagt noe om eventuell utsettelse av fristen for å levere årsregnskap eller mva-oppgaver. Les mer om dette i felles brev fra Regnskap Norge og Revisorforeningen