Top
GP Økonomi / Korona  / Sykepenger under ventekarantene

Sykepenger under ventekarantene

Arbeidstaker kan få sykmelding og sykepenger under ventekarantene dersom øvrige vilkår er oppfylt.

09.04.21

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Et tiltak for å begrense smittespredning er at husstandsmedlemmer eller kjæreste skal settes i ventekarantene frem til nærkontakten har fått negativ svar på koronatest.

Arbeidstaker som må i ventekarantene, og ikke kan jobbe hjemmefra, kan få sykmelding og sykepenger dersom øvrige vilkår for rett til sykepenger er oppfylt.

Arbeidsgivers rett til refusjon av sykepenger fra dag 4 ved lovpålagt karantene gjelder også ved ventekarantene.

Se NAVs sider for detaljer.

For mer informasjon om ventekarantene se artikkel på FHIs sider.

Refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona – nav.no:

Søk om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona