Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere

Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere

Arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret i å komme på jobb mens grensene i Norge er stengte.

16.04.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

I en pressemelding melder Arbeids- og sosialdepartementet at utenlandske arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret i å komme på jobb mens grensene i Norge er stengte.

Arbeidsgiver skal forskuttere beløpet og søke refusjon hos NAV.

Arbeidsgiveren har plikt til å utbetale kompensasjonen, som utgjør 70% av sykepengegrunnlaget. Deretter kan det søkes om å få pengene refundert fra NAV.

Personer som ikke retter seg etter de nasjonale reiserådene kan bli nektet kompensasjon. 

Vilkår

For å ha rett til ytelsen må den utenlandske arbeidstakeren fra EØS-området, som er forhindret å komme på jobb grunnet innreiserestriksjonene til Norge som følge av koronapandemien, være medlem av Folketrygden og ha vært ansatt hos en arbeidsgiver i Norge 29. januar 2021.

Om den ansatte er permittert og mottar dagpenger har man ikke rett på kompensasjon.

Refusjonsordningen starter i uke 16, og ordningen gjelder tilbake i tid til 29. januar 2021.