Top
GP Økonomi / Korona  / Levering av mva-melding for 1. termin og 2. termin 2021

Levering av mva-melding for 1. termin og 2. termin 2021

Skatteetaten presiserer at det er viktig å levere innen fristen – allerede få uker etter vil de starte med skjønnfastsettelse og tilleggsskatt.

16.04.21

Skrevet av 
Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

På grunn av koronasituasjonen har skatteetaten besluttet å ikke ilegge tvangsmulkt dersom mva-melding for 1. og 2. termin leveres for sent. Det blir beregnet forsinkelsesrenter på vanlig måte. 

Skjønnsfastsettelse 

Skattedirektoratet varsler at dersom oppgave ikke er levert, starter skjønnsfastsettelse for 1. termin med leveringsfrist 12. april 2021 allerede i mai. Etter Regnskap Norges oppfatning gjør her skatteetatens næringslivet en bjørnetjeneste. Skjønnsfastsettelse er for mange mye mer alvorlig enn en tvangsmulkt. Skatteetaten unnlater å bruke et forsiktig virkemiddel for å få noen til å levere, og straffer istedenfor med tilleggsskatt når mva-meldingen ikke blir levert.

Ved skjønnsfastsettelse ilegges normalt tilleggsskatt med 20%. Ved levering av mva-melding etter at skjønnsfastsettelsen er vedtatt blir denne normalt automatisk korrigert. Man sitter igjen med 20% tilleggsskatt på det faktisk betalbare mva-beløpet.

Ikke avvent levering!

Det er dermed viktig å ikke avvente levering av mva-melding bare fordi det ikke ilegges tvangsmulkt. Sørg for å levere så snart som mulig dersom mva-melding for første termin ikke allerede er levert. Hvis man av en eller annen årsak ikke får levert er det viktig å ta kontakt med skattekontoret når varselet om skjønnsfastsettelse kommer, slik at man evtentuelt kan få noe ytterligere tid med å få levert mva-meldingen.

Vi hadde tilsvarende problemstilling i fjor.