Top
GP Økonomi / Avgift  / Regjeringen vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift

Regjeringen vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift

Regjeringen foreslår at innbetaling av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

20.04.21

Skrevet av 
Svein Austheim

Per 15. mars 2021 beløp utsettelsene i ordningen seg til om lag 4,8 milliarder kroner, hvorav nesten 80 prosent er merverdiavgift og litt over ti prosent er arbeidsgiveravgift.

– Utsatt og forlenget innbetaling kan bidra til at flere bedrifter får muligheten til å hente seg inn igjen etter koronakrisen. Det er viktig for å unngå at utsatte skatter og avgifter blir et hinder for at bedriftene får folk tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Endringene som blir foreslått vil anslagsvis gi et provenytap på om lag 150 millioner kroner i 2021. Forslaget vil bli lagt frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Dette fremgår av en pressemelding fra Finansdepartementet fredag 16.04.2021.