Top
GP Økonomi / Korona  / Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

Det foreslås i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

02.05.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Dette kommer frem i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet søndag 2. mai.

Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021, hvor arbeidsgivere som har hatt ansatte permittert i mer enn 30 uker sammenhengende skulle få plikt til å betale lønn i 5 nye dager for å kunne fortsette permittering.

I lys av utviklingen i pandemien og situasjonen for bedrifter med langvarige permitteringer, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2021 at det likevel ikke blir innført noen arbeidsgiverperiode II.

Dette begrunnes med at en ny periode med lønnsplikt nå ikke ville vært et insentiv til å hente permitterte tilbake til jobb, men en ekstrakostnad for allerede hardt pressede bedrifter.