Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Ikke levert årsregnskap 2019 – tvangsoppløsning iverksettes 11. juni 2021

Ikke levert årsregnskap 2019 – tvangsoppløsning iverksettes 11. juni 2021

Aller siste frist for innsendelse, før tingretten blir orientert om at tvangsoppløsning kan iverksettes, er satt til 11. juni 2021.

07.05.21

Skrevet av 
Kjersti Skotvold, Regnskap Norge

Regnskapsregisteret kunngjør manglende innsending av årsregnskap for 2019 den 14. mai.

23. mars 2021 var det 3.066 virksomheter som ikke hadde sendt inn årsregnskap for 2019. Det er en økning på 721 fra året før.

Fristen for å fastsette årsregnskap og årsberetning for 2019 ble ved midlertidig lov utsatt i to måneder. Fristen for innsendelse til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr ble da utsatt til 1. oktober 2020.

Regnskapsregisteret sendte varsel om manglende innlevering 22. september 2020 til 59.828 virksomheter. Det var 4.871 færre enn året før. Det ble også lagt ut melding til revisorer og regnskapsførere med liste over alle kunder som ikke hadde levert årsregnskap.

De 8.933 virksomhetene som fortsatt ikke hadde sendt årsregnskapet fikk en siste påminnelse i Altinn 13. november 2020. Det er en økning på 1.595 fra året før. Av disse virksomhetene var det 2.018 som hadde revisor, og 3.311 som hadde regnskapsfører. Året før var tilsvarende tall 2.145 revisorer og 2.763 regnskapsførere. Det vil si en økning også her.

Forsinkelsesgebyr

For årsregnskapet for 2019 startet forsinkelsesgebyr å løpe fra 1. oktober 2020 (normalt 1. august).

Virksomheter som ikke leverer årsregnskap innen 26 uker etter fristen ilegges maksimalt forsinkelsesgebyr. For årsregnskapet 2019 er det 4553 som kommer opp i maksimalt gebyr, noe som utgjør en økning på 650 fra året før. Maksimalt forsinkelsesgebyr i år er 62.348 kroner (kilde: brreg.no).