Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Krisetiltak knyttet til lønn og HR i revidert nasjonalbudsjett 2021

Krisetiltak knyttet til lønn og HR i revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen vil normaliserepermitteringslengen, og foreslår å forlenge ordninger knyttet til sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger.

11.05.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Regjeringen foreslår at maksimal periode som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering, tilbakestilles til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Endringen gjelder for nye tilfeller fra 1. juli 2021. Regjeringen vil vurdere varigheten på nytt dersom det blir behov for det.

For nye tilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte permitteringsuker. Alle nye permitteringer i 2021 og 2022 vil dermed kunne vare i 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering etter 1. juli 2021.

Les mer her

Arbeidsgiverperiode II utgår

Det var lagt opp til fem dagers lønnsplikt ved permitteringer som har vart mer enn 30 uker fra 1. juni, den såkalte arbeidsgiverperiode II. I lys av utviklingen i pandemien og smitteverntiltak, og situasjonen for bedrifter med langvarige permitteringer, foreslår regjeringen at arbeidsgiverperiode II likevel ikke blir innført. Se pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Sykepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet

Det foreslås å forlenge flere trygdeordninger:

  • å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger ut september
  • å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut september
  • å innføre rett til forlengelse av stønadsperioden ut september for personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) under arbeidsavklaring, og som går ut sin stønadsperiode mellom 1. juli og 29. september
  • å gi enkelte grupper som har gått ut maksimal sykepengeperiode rett til arbeidsavklaringspenger ut september
  • å gjeninnføre muligheten for forlengelse av kvalifiseringsprogrammet ut september

Les mer her