Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 – praksisendring ved sent levert skattemelding for 2019

Kompensasjonsordning 2 – praksisendring ved sent levert skattemelding for 2019