Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 – praksisendring ved sent levert skattemelding for 2019

Kompensasjonsordning 2 – praksisendring ved sent levert skattemelding for 2019

Praksis knyttet til kravet om ikke levert skattemelding er endret, noe som åpner for at de som har fått nytt skatteoppgjør etter opprinnelig skjønnsfastsetting likevel kan søke kompensasjon. Endringen får tilbakevirkende kraft.

28.05.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

I kompensasjonsordningen er det et krav om at skattemelding for formues- og inntektsskatt må være levert. Dette har fra myndighetenes side vært praktisert slik at skattemeldingen måtte ha vært levert innen siste utlegg hos Skatteetaten. Mange har derfor fått avslag når de har søkt om kompensasjon, eller valgt å ikke forsøke å søke.

Praktisering av kravet blir nå endret, slik at også de som opprinnelig fikk skjønnsfastsetting likevel kan søke kompensasjon dersom det i ettertid utstedes nytt skatteoppgjør som bygger på innlevert skattemelding.

Dette innebærer at de som opprinnelig har fått avslag på søknad eller som har valgt å ikke søke som følge av kriteriet om å ha levert skattemelding, men som i løpet av vinteren 2020/2021 har fått skatteoppgjør som bygger på sent innlevert skattemelding, nå kan søke på nytt. Dette gjelder alle tilskuddsperioder.

Brønnøysundregistrene har lagt ut følgende orientering på kompensasjonsordning.no:

«Manglende levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019

Foretak som ikke har levert skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019 (gjelder foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere) vil få avslag på søknaden.

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende for 2019 var 30. august 2020. Foretak som leverte etter fristen, men før det ble fattet vedtak om skjønnsligning (i november 2020), anses å ha levert skattemelding. Skattemelding kan også anses som levert etter skjønnsfastsetting, hvis nytt skatteoppgjør bygger på skattemeldingen.»

Hvordan dette skal praktiseres vil også bli presisert gjennom nært forestående endring i kompensasjonsforskriften.

Det er Regnskap Norge som har jobbet for å få endret opprinnelig praktisering av forskriftskravet.