Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Foreldre har ikke rett til omsorgsdager ved streik i skole eller barnehage

Foreldre har ikke rett til omsorgsdager ved streik i skole eller barnehage