Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 – viktige endringer får tilbakevirkende kraft