Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Ett hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2021

Ett hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2021

Vi gratulerer Håkon Beltestad.

15.06.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Håkon Beltestad ble tildelt Regnskap Norges hederstegn under årsmøtet 15. juni.

Regnskap Norges hederstegn tildeles personer som har utført fortjenstfull innsats for foreningen eller for regnskapsføreryrket. 

Årets hederstegn tildeles en person med et fantastisk engasjement, både for profesjonen og foreningen.  

– Det er en stor ære for meg å tildele Håkon Beltestad Regnskap Norges Hederstegn for sitt store engasjement; både for bransjen lokalt og for sitt bidrag for foreningen, sa styreleder Peer Veiby under årsmøtet.   

Bidragsyter for foreningen 

Håkon har stadig involvert seg i foreningen. Han deltok på sist første årsmøte i 1982 og har siden deltatt på omtrent samtlige årsmøter. Fra 2011-2017 har han vært medlem av disiplinærutvalget, og i flere år har han engasjert seg og sittet som leder i ERFA-gruppen lokalt i Sunnhordland og Haugalandet.  

Karriere i regnskapsbransjen 

Håkon begynte å jobbe i Bokføringssentralen i Bergen i 1971, og etter hvert ble han leder av kontoret. Midt på 1980-tallet ble han leder og eier av Økonomiservice Stord, som senere tok navnet Aktiva Økonomiservice.

Av ansatte beskrives Håkon som full av pågangsmot og en evig optimist. Under hans ledelse har de opplevd stor takhøyde og frihet under ansvar.