Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 3 – kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager

Kompensasjonsordning 3 – kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager

Alle søknader om tilskudd for dekning av faste unngåelige kostnader og / eller erstatning for tapt varelager, skal bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Vi har oppdatert kalkulatoren i Excel som du kan benytte til å beregne tilskuddet, dokumentere innholdet i søknaden, og gjennomføre pålagte kontrollhandlinger. 

I tillegg finner du oppsett for klassifisering og dokumentasjon av eierstruktur, i tråd med SMB-definisjonen til EU.

Last ned kalkulator inkl. eierstruktur og kontrollhandlinger

Forslag til justert avtale kommer også snart.