Top
GP Økonomi / Avgift  / Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementet

Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementet

Regjeringen vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift

Regjeringen foreslår at innbetaling av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.


Les mer