Top
GP Økonomi / Avgift  / Siste frist for å søke om betalingsutsettelser etter midlertidig ordning er 30. juni

Siste frist for å søke om betalingsutsettelser etter midlertidig ordning er 30. juni

Skattytere som fremdeles har økonomiske problemer på grunn av covid-19-utbruddet må etter 30. juni eventuelt søke om betalingsutsettelse etter ordinære regler.

23.06.21

Skrevet av 
Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Fra og med 30. juni er det ikke lenger mulig å søke om utsettelse av skatter, avgifter og en del andre krav etter midlertidig ordning opprettet i forbindelse med Covid-19. Imidlertid vil det fortsatt være mulig å søke om betalingsutsettelse på ordinære vilkår.

En avdragsordning på 12 månedlige avdrag blir innvilget automatisk for krav som etter den midlertidige ordningen er gitt utsettelse for til 30. juni etter den midlertidige ordningen. Første avdrag forfaller 31. oktober i år. De som omfattes av den midlertidige ordningen kan, om de ønsker, betale tidligere enn det som følger av avdragsordningen.

Viktige datoer for krav som forfaller i sommer

Merverdiavgift

Innbetaling mva 2. termin forfaller 10. juni. Dette er første forfall etter at utsettelsesordningen ble endret for mva. Dermed er det ikke mulig å søke om utsettelse for dette kravet. Innfordring skjer etter normale retningslinjer. Søknad om utsettelse må derfor eventuelt skje etter de ordinære reglene.

Skatteetaten sender varsel om at det vil bli gjennomført tvangsinnfordring dersom kravet som forfalt 10. juni ikke blir betalt og det ikke er innvilget utsettelse. Dersom skyldner ikke betaler forfalte krav vil det bli gjennomført utleggsforretning. Hensikten med dette er å sikre kravet gjennom å ta utlegg/pant i skyldners eiendeler der det er mulig. I de fleste tilfeller blir det sendt et varsel før utleggsforretning blir gjennomført.

Arbeidsgiveravgift

Innbetaling av arbeidsgiveravgift 3. termin forfaller 15. juli. Skyldner vil da kun ha mulighet til å søke om eventuell utsettelse etter de ordinære reglene.

Som for merverdiavgift med forfall 10. juni, vil krav som ikke betales ved forfall 15. juli bli krevd inn av Skatteetaten etter normale retningslinjer.