Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger

Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger

Vær oppmerksom når kunden mener det haster å få betalt regningene. Da kan du være i ferd med å bli lurt.

29.06.21

Skrevet av 
Gjensidige

Vi har i flere år sett en stor økning i ansvarssaker som har sammenheng med at regnskapsfører blir forledet til å betale fiktive fakturaer eller ellers reelle fakturaer som påføres feil betalingsinformasjon. Hittil i år utgjør denne type saker nesten 20 % av de innmeldte ansvarssakene. Felles for alle er at svindlerne har hacket kundens data- eller epostsystem, utgir seg for å være kunden og lurer regnskapsføreren til å betale fiktive fakturaer.

Ferietid er høytid for denne type svindel, da svindlerne ofte med større troverdighet kan gi uttrykk for at de har problemer med tilgang til de faste betalingssystemene eller at regninger må betales veldig raskt, da gjerne ved at fakturaer sendes pr e-post.

Hva må du være oppmerksom på?

Som regnskapsfører må man være veldig forsiktig ved slike hastehenvendelser. Det kan koste dyrt. Det har vært flere ansvarssaker i domstolene de siste årene som er tydelig på at regnskapsførere må være forsiktig med å betale fakturaer og regninger på andre måter enn det som er avtalt i oppdragsavtalen. På samme måte må regnskapsfører være forsiktig dersom betalingsoppdraget fremstår som noe unormalt.

Som en hovedregel bør du heller ikke i sommer akseptere betalingsoppdrag og fakturaer utenfor det ordinære systemet som er avtalt med kunden. Det leder fort til ansvar, dersom det skulle vise seg at betalingsoppdraget ikke er reelt. Et absolutt minimum hvis du får betalingsoppdrag på e-post må være at du også kontakter kunden direkte på telefon for å forsikre deg om at betalingsoppdraget er reelt. Dersom kunden ved et slikt tilfelle også gir uttrykk for at han eller hun er vanskelig å nå på telefon er det all grunn til å trekke i håndbrekket. Da bør du rett og slett fortelle kunden at du ikke kan gjennomføre oppdraget.

Har du forsikring gjennom Regnskap Norges kollektive ordning hos Gjensidige? Profesjonsansvarsforsikringen (formueskadeforsikring) beskytter deg dersom du som regnskapsfører holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.