Top
GP Økonomi / Mva  / Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift når det tas i bruk

Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift når det tas i bruk