Top
GP Økonomi / Mva  / Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift

Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift

De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning.

30.06.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

1. januar 2021 ble det innført avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, samt alternativ behandling. Forskuddsbetalte klippekort må tillegges merverdiavgift ved innløsning i 2021.

Ifølge Hans Andreas Limi (Frp) solgte tilbydere av alternativ behandling mv. større mengder gavekort til svært reduserte priser som et tiltak for å overleve nedstengingen som følge av pandemien.

På spørsmål om hva finansministeren gjør for å hindre utilsiktede virkninger ved at utgående merverdiavgift belastes den næringsdrivende svarer Jan Tore Sanner:

Merverdiavgiftsregelverket endres regelmessig, enten ved endringer i satser eller ved endringer i hvilke varer og tjenester som er omfattet av loven og ikke. Merverdiavgiftsloven § 22-1 har regler om hvordan endringer skal behandles. Hovedregelen er at merverdiavgiften skal beregnes «etter de satser og regler som gjelder på tidspunktet for leveringen».

I tilfeller hvor det er inngått avtale om levering av en vare eller tjeneste, herunder gjort forskuddsbetalinger i form av kjøp av klippekort, før en omsetning ble avgiftspliktig eller før en økning av merverdiavgiftssatsen, følger det av merverdiavgiftsloven § 22-1 annet ledd at mottaker plikter å betale selger for differansen som følge av endringen.

De avgiftspliktige kan ved levering av tjenesten etter at avgiftsplikt ble innført kreve at mottaker betaler merverdiavgiften i tillegg til beløpet som er betalt for klippekortet før endringen.

Velger den næringsdrivende å dekke merverdiavgiften selv, vil kostnaden bli lavere enn brutto merverdiavgift av omsetningen, siden selger vil ha rett til fradrag for inngående avgift knyttet til levering av tjenesten.

Finansministeren uttaler avslutningsvis at næringen har hatt mer enn et halvt år på å tilpasse virksomheten på merverdiavgiftsplikt, og at disse næringene har hatt tilgang på de generelle støtteordningene som næringslivet ellers under pandemien.

Se spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren