Top
GP Økonomi / Blogg  / Styrer regnskap og økonomi fra Brasil

Styrer regnskap og økonomi fra Brasil

LOKAL BYGGMESTER VALGTE TRIPLETEX OG GP ØKONOMI

Med begge beina plantet i en solid håndverkstradisjon og hele økonomistyringen i skyen leverer byggmestrene Anders Edgar Thovsen og Jan Raymond Hansen nybygg og tilbygg, hus og hytter – i store og små formater – til kunder i Halden og Østfold.

Byggmester Hansen & Thovsen AS er et tradisjonelt byggefirma med lokal forankring som gjennom tretti år har trukket til seg nye oppdrag basert godt håndverk og trygghet for kunden gjennom hele byggeprosessen. Men her slutter også det tradisjonelle. Siden Jan Raymond, som også er styreleder og økonomiansvarlig, tilbringer deler av året i Brasil, var det nødvendig å tenke helt nytt når det gjaldt regnskap og økonomistyring.

– Tidligere leverte jeg en perm med bilag til regnskapsfører annenhver måned. I tillegg gjorde jeg manuelle beregninger på moms og andre avgifter for å vite omtrent hvor mye vi skulle betale ved hver termin. Oversikt over resultatet for den enkelte måned fikk vi ikke før lenge etter at måneden var avsluttet, forteller han.

I 2020 valgte selskapet GP Økonomi som samarbeidspartner, og med det skybaserte regnskapssystemet Tripletex fikk de full tilgang til regnskapet, uavhengig av tid og sted.

- Alt har blitt enklere, og jeg har fått mye bedre oversikt. Før var regnskapet en av de mest krevende oppgavene jeg hadde, men med Tripletex har økonomistyringen blitt gøy, forteller Jan Raymond entusiastisk.
- Det er morsomt å kunne gjøre så mye selv og hente ut gode oversikter og rapporter. I tillegg har vi fått en lokal samarbeidspartner i GP Økonomi som har hjulpet oss i gang. Vi har fått kjempegod opplæring underveis, og når det dukker opp spørsmål, får vi raskt svar på telefon eller e-post.

Kompanjongene Anders og Jan Raymond utfyller hverandre i selskapet Byggmester Hansen & Thovsen AS. Anders er den tradisjonelle og nøysomme med øye for detaljer og Jan Raymond den innovative og nytenkende med blikk for muligheter og helhet. At økonomisystemet skal hete Tripletex og være skybasert, det er de imidlertid helt enige om. Med dette systemet har hverdagene blitt mye enklere og langt mer effektiv.

- Fremover skal Byggmester Hansen og Thovsen fortsatt holde håndverkstradisjonen i hevd og levere kvalitet til våre lokale kunder, men økonomistyringen skal være i skyen. Det er uten tvil greia for oss, avslutter Jan Raymond Hansen.
Bilde av et hytteprosjekt på Kornsjø i Halden.