Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Bli med på Forenklingskonferansen 2021

Bli med på Forenklingskonferansen 2021

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september.

08.07.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Tidspunkt: 30. september kl. 09:00 – 11:30 
Konferansen gjennomføres digitalt, møtelink mottas ved påmelding

Deltakelse er gratis. Klikk her for påmelding.

PROGRAM

Velkommen

  • Åpning ved Ole Erik Almlid, adm. direktør i NHO

Forenkling gjennom «smart» regulering

Det er for stor avstand mellom ideal, realitet, ambisjon og hva som er mulig. Kunnskapsgrunnlaget for regulering må bli bedre.

  • Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis Institutt for offentlig rett ved UiO

Hvorfor er det slik, og hva må til for å få bedre prosesser?

  • Bjarne Håkon Hanssen, partner i Kruse Larsen, tidligere statsråd og stortingsrepresentant

Etter innledningene blir det en styrt diskusjon hvor også leder av Regelrådet, Sandra Riise, deltar.

Digitalisering i kommunesektoren

Aldring. Befolkningsnedgang. Krav om raskere saksbehandling. Trangere økonomi. Kan digitalisering hjelpe kommunene gjennom utfordringene og samtidig sikre gode digitale tjenester/fellesløsninger for næringslivet og andre brukere?

  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, partner i Menon Economics, tidligere statsråd og stortingsrepresentant

Etter innledninger blir det en styrt diskusjon hvor Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør Strategisk IKT og digitalisering i KS, Jan Hjelle, ekspedisjonssjef for IT og forvaltningspolitikk i Kommunal og moderniseringsdepartementet og Tone Grindland, regiondirektør i NHO, deltar.

Regelrådet

Status og betraktninger fra Regelrådet

  • Sandra Riise, leder av Regelrådet

Oppsummering og avslutning

***

Forenklingskonferansen arrangeres i samarbeid mellom Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen.

Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling.