Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 3 – ordningen videreføres i to nye perioder